Vážení občania,

vedenie Poľnohospodárskeho družstva “Šarišan“ Svinia   oznamuje členom PD, ktorí majú objednané zemiaky, že ich výdaj sa uskutoční

od 19. októbra 2021 v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

na hospodárskom dvore v Kojaticiach.

Ďakujeme za porozumenie.

Vážení občania,

poľnohospodárske družstvo „Šarišan“ Svinia oznamuje  vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu a majú záujem o výplatu nájomného vo forme naturálií, že takáto možnosť bude v dňoch

24 septembra, t.j. v piatokv čase od 8:00 do 15:30 hod.

na hospodárskom dvore Svinia. Výdaj naturálií sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia.

V prípade výberu naturálií za rodinných príslušníkov je potrebné doložiť splnomocnenie.

Prosíme všetkých o dodržiavanie epidemiologických nariadení.

Slovenské národné povstanie alebo SNP bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar 1945.

Prezentácia TU