Oznam celoplošné testovanie COVID – 19

 

Vážení občania,

  po konzultácii a zhodnotení veľkosti obce príslušníkom Ozbrojených síl SR bolo prvé kolo celoplošného testovania obyvateľstva v obci Lažany stanovené na

NEDEĽU – 1. 11. 2020

 Testovanie bude prebiehať podľa vopred rozvrhnutého časového harmonogramu, pričom konkrétny čas Vám bude doručený do poštovej schránky.

Súčasťou oznámenia budú ďalšie dôležité informácie a priebeh testovania.

 Vyžaduje sa dôsledné dodržiavanie priradeného času, aby sa predišlo zhromažďovaniu obyvateľov na odberom mieste.