Vážení občania,

poľnohospodárske družstvo oznamuje  vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu a majú záujem o výplatu nájomného vo forme naturálií, že takáto možnosť bude v dňoch

27. augusta, t.j. v piatok v čase od 8:00 do 17:00 hod. a 

28. augusta 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 do 14:00 hod.

Výdaj naturálií sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia.

V prípade výberu naturálií za rodinných príslušníkov je potrebné doložiť splnomocnenie.

Prosíme všetkých o dodržiavanie epidemiologických nariadení.

Vážení občania,

z dôvodu neprítomnosti duchovného otca je  svätá omša dňa 11. 8. 2021 zrušená.

Nedeľná svätá omša sa bude konať normálne podľa programu bohoslužieb.

Vážení občania, drahí bratia a sestry!

Dňa 20. 6. 2021 o 11:00 hod. sa v našej obci bude konať Slávnosť posvätenia rímskokatolíckeho kostola sv. Imricha, ktorá bude zároveň vysielaná aj na YouTube kanáli farnosti Svinia.  

Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober za prítomnosti domáceho kňaza vdp. Juraja Valluša a výpomocného kňaza vo farnosti vdp. Blažeja Tomka.

Všetci ste srdečne pozvaní, či už formou osobnej účasti, alebo prostredníctvom sledovania internetového vysielania.

Živé vysielanie slávnostnej sv. omše môžete sledovať po kliknutí na tento odkaz.