Medzinárodný deň detí (skratka MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.

Prvý jún sa uchytil obzvlášť v komunistických krajinách, kvôli čomu vznikla mylná domnienka, že MDD bol komunistický vynález. Avšak Deň detí sa napríklad v USA oslavoval prvýkrát už v roku 1925, a to v San Franciscu.

Vážení občania,

Zajtra t.j 2.6.2022 sa bude v našej obci od 7:00 hodiny ráno vykonávať odpočet plynu. Žiadam Vás by ste umožnili od počtárovi vykonať si je ho prácu, to znamená uzavrieť psov do kotercov po prípade iné zvieratá, ktoré by mohli napadnúť človeka pri výkone jeho povolania.

Vážení občania ,

                obecný úrad  dňa  4.6.2022 a 5.6.2022 (t.j sobota , nedeľa ) organizuje dvojdňový výlet  do dedinky Niedzica ,kde sa položí kytica na hrob  zaslúžilému umelcovi Michalovi Dočelomanskému . Zároveň v Niedzici navštívime   Hrad  Niedzica a potom sa preplavíme na vodných taxíkoch cez  priehradu Czorsztyn  na zrúcaninu hradu Czorsztyn. Po návrate si pozrieme miniatúry hradov a zámkov.

                Po dokončený prehliadky v Niedzici,  sa ubytujeme v hotely SOREA v  Ľubovianských kúpeľoch. Ďalej by nasledovala krátka prechádzka  k 450 ročným  boroviciam  známym pod názvom Vejmutovky. Nakoniec dňa  by bola voľná zábava   z možnosťou využitia  bazénu , welnesu ,biliardu a detského kútika pre deti.  Na druhý deň pri odchode z hotela sa zastavíme pri minerálnych prameňoch ,z ktorých si môžete nabrať  minerálnu vodu. V ďalšej časti dňa navštívime Ľubovniansky hrad, vojenské múzeum pod hradom a skanzen. Obed by sa uskutočnil v motoreste  U Franka ďalej by nasledovala  exkurzia a ochutnávka výrobkov koňaku Nestviell v Hniezdnom .

                Taktiež sa tam nachádza čokoládovňa ,ktorú je možnosť navštíviť.

Obec  bude občanom  hradiť  dopravu ,vstupné na Ľubovniansky hradu. Zároveň zakúpi kyticu pre zaslúžilého  umelca  Michala Dočelomanského  

Program výletu:

Deň : 4.6.2022

odchod 7:00  z Obce Lažany – Niedzica

Hrob Michal Dočelomanský položenie kytice

Možnosť preplavenia cez priehradu a pozretia hradu Torštín ,hradu Niedzica a miniatúr hradov a zámkov

Príchod Ľubovianské kúpele ( wellnes, v cene ubytovania )

Voľná zábava

Deň : 5.6.2022

9.00 raňajky

10:00 odchod  na Ľubovniansky hrad 

12:30 obed u Franka

13:30 odchod Hniezdne Nestviell

Program v Hniezdnom :

  • exkurzia a ochutnávka výroby koňakov Nestviell  cca 1,5 hodiny
  • návšteva čokoládovne cca 1hod

17:00 Odchod  do Lažian

Kto čo hradí :

Obec :Dopravu na výlete, stravu v Ľubovianskych kúpeľoch ( večera raňajky ), vstupné na Ľubovniansky hrad, kytica pre zaslúžilého  umelca  Michala Dočelomanského ,

Občan Lažian: Ubytovanie v kúpeľoch, a iné ním zvolené prehliadky, relaxačné aktivity.

Deti do troch rokov života majú pobyt zdarma.

Bližšie informácie sa dajú zistiť na stránke hotela : www.sorea.sk hotel-sorea-lubovna

V prípade záujmu na výlet je potrebné sa nahlásiť do soboty tohto  týždňa  to je 28.5.2022 a zároveň uhradiť poplatok za ubytovanie idúcich členov.

Nahlásiť sa môžete :  Dušan Miškuf –  tel 0948 977 614 , Nazarej Peter tel 0905 434 154

Sorea ubytovňa Ľubovnianske kúpele  cena ubytovania na dvojposteľovej izbe.

Ubytovanie 36,75 Eur na osobu,

Prístelok dieťa 22,75 Eur,

Ubytovanie Samej osoby na izbe 50,75 Eur.