Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7. do 20. hodiny. Termín konania dňa 6. júna 2022 vyhlásil predseda Národnej rady SR na sobotu  29. október 2022.

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb 

nájdete na týchto stránkach.

      

        Predstavenstvo PD “Šarišan“ Svinia v súlade s článkom XVI. odstavec 3 Stanov družstva zvoláva riadnu členskú schôdzu členov družstva na 21. júna 2022 / t.j.  utorok/ o 9.30 hod. na Strednej odbornej škole technickej, Volgogradská 1, Prešov./ na začiatku sídliska III. pri Obchodnej akadémii/.

Organizačné pokyny:

Prezentácia sa uskutoční od 8.30 hod. do 9.30 hod.

Vzhľadom na to, že Vaša účasť je na rokovaní povinná, v prípade neúčasti prosíme poslať prostredníctvom priloženého vzoru plnomocenstva za seba náhradu, keďže zastupovanie člena družstva je možné po predložení plnomocenstva pri prezentácii, v súlade s uznesením členskej schôdze.

V čase konania riadnej členskej schôdze sa prosím Vás riaďte aktuálnymi epidemiologickými opatreniami. Ďakujeme.

Zabezpečenie dopravy do Prešova:

8.15 hod. – Kojatická Dolina, Kojatice, Svinia

8.15 hod. – Lažany, Župčany

Doprava autobusom je zabezpečená aj po ukončení členskej schôdze.