Vážení občania,

Obec Fričovce a DHZ Fričovce,
Vás pozýva dňa 29.08.2021 na oslavu 100. výročia vzniku DHZ vo Fričovciach,

Oslava sa bude konať v areáli futbalového ihriska vo Fričovciach.

Program celého podujatia nájdete na priloženom letáku.

Vážení občania,

momentálne sú naše potraviny zatvorené a to z dôvodu zrušenia prevádzky.

Verím, že blízkej budúcnosti sa potraviny znovu otvoria .

Vážení občania,

poľnohospodárske družstvo oznamuje  vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu a majú záujem o výplatu nájomného vo forme naturálií, že takáto možnosť bude v dňoch

27. augusta, t.j. v piatok v čase od 8:00 do 17:00 hod. a 

28. augusta 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 do 14:00 hod.

Výdaj naturálií sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia.

V prípade výberu naturálií za rodinných príslušníkov je potrebné doložiť splnomocnenie.

Prosíme všetkých o dodržiavanie epidemiologických nariadení.