Vážení občania,

testovanie sa v obci Lažany uskutoční zajtra – 1. novembra 2020 od 7:00 hodiny.

Testovania by sa mali zúčastniť osoby vo veku 10-65 rokov. Občanom v tomto veku boli do poštových schránok doručené oznámenia o čase, kedy sa na testovanie dostaviť.

Žiadame Vás, aby ste dodržiavali priradený čas na testovanie.

Súčasťou oznámenia sú aj ďalšie dôležité pokyny, ktoré si prosím prečítajte.

Osoby, ktoré v nedávnej minulosti prekonali toto ochorenie sa testovania nemusia zúčastniť, avšak musia byť k 8. novembru schopní preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku, ktoré nie je staršie ako 90 dní, to znamená, že bolo vydané od 11. augusta 2020.

Tí občania, ktorí pociťujú príznaky ochorenia alebo sú v karanténe, nech túto skutočnosť ohlásia starostovi obce na tel. čísle: 0905 434 154 a bude Vám pridelený samostatný čas na testovanie.

Oznam celoplošné testovanie COVID – 19

 

Vážení občania,

  po konzultácii a zhodnotení veľkosti obce príslušníkom Ozbrojených síl SR bolo prvé kolo celoplošného testovania obyvateľstva v obci Lažany stanovené na

NEDEĽU – 1. 11. 2020

 Testovanie bude prebiehať podľa vopred rozvrhnutého časového harmonogramu, pričom konkrétny čas Vám bude doručený do poštovej schránky.

Súčasťou oznámenia budú ďalšie dôležité informácie a priebeh testovania.

 Vyžaduje sa dôsledné dodržiavanie priradeného času, aby sa predišlo zhromažďovaniu obyvateľov na odberom mieste.