Poľnohospodárske družstvo „Šarišan“ Svinia oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú
uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu a majú záujem o výplatu nájomného vo forme
naturálií, že takáto možnosť bude v dňoch 29. Augusta a 30. Augusta, t.j. v utorok
a streda v čase od 8:00 do 17:00 hod. na hospodárskom dvore Svinia.
Výdaj naturálií sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia. V prípade výberu
naturálií za rodinných príslušníkov je potrebné doložiť splnomocnenie.