Vážený občania,

naša obec sa prihlásila do súťaže o detské ihrisko od firmy PLAYSYSTEM, ktoré veľmi potrebujeme v našej obci pre naše deti. Žrebovanie výhercu detského ihriska bude 3.1.2021.

 

Druhé kolo testovania sa v obci Lažany uskutoční zajtra – to je nedeľa, 8. novembra 2020 od 8:00 do 20:00 hodiny v priestoroch obecného úradu.

Testovanie je určené pre ľudí nad 10 rokov, ktorí sa zdržujú v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v rámci prvého kola testovania hranicu 0,7% a viac a tiež pre ľudí, ktorí potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne od 9. do 14. novembra 2020.

Do vašich poštových schránok boli doručené nové oznámenia o čase, kedy sa na testovanie dostaviť.

Žiadame Vás, aby ste dodržiavali priradený čas na testovanie.

Súčasťou oznámenia sú aj ďalšie dôležité pokyny, ktoré si prosím prečítajte.

Testovania sa nezúčastňujú:

  1. A) osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 (a majú negatívny výsledok testu vydaný od 11.8.2020),
  2. B) osoby, ktoré boli pozitívne testované v 1. kole a sú v domácej karanténe + osoby v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou.

Vážení občania,

testovanie sa v obci Lažany uskutoční zajtra – 1. novembra 2020 od 7:00 hodiny.

Testovania by sa mali zúčastniť osoby vo veku 10-65 rokov. Občanom v tomto veku boli do poštových schránok doručené oznámenia o čase, kedy sa na testovanie dostaviť.

Žiadame Vás, aby ste dodržiavali priradený čas na testovanie.

Súčasťou oznámenia sú aj ďalšie dôležité pokyny, ktoré si prosím prečítajte.

Osoby, ktoré v nedávnej minulosti prekonali toto ochorenie sa testovania nemusia zúčastniť, avšak musia byť k 8. novembru schopní preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku, ktoré nie je staršie ako 90 dní, to znamená, že bolo vydané od 11. augusta 2020.

Tí občania, ktorí pociťujú príznaky ochorenia alebo sú v karanténe, nech túto skutočnosť ohlásia starostovi obce na tel. čísle: 0905 434 154 a bude Vám pridelený samostatný čas na testovanie.