Lažany ležia v Šarišskej vrchovine, v doline rieky Malej Svinky. Nadmorská výška v strede obce je 375 m n. m. a v chotári 350 – 544 m n. m.

Mierne členitý vrchovinný povrch zväčša odlesneného chotára tvorí centrálnokarpatský flyš. Prevládajú hnedé lesné pôdy, menej hnedozemné oglejené a nivné.

Krásne prírodné okolie obce je vhodné na rybárčenie, hubárčenie a poľovníctvo.