..

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
Vyzýva
všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta Lažany, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Celú výzvu nájdete TU

PRE VŠETKÝCH ODBERATEĽOV ZEMNÉHO PLYNU

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. v spolupráci so stengl, a.s. si Vás dovoľujú informovať, že v období od 1. do 31. 12. 2022 sa uskutoční odpočet spotreby zemného plynu vo Vašej firme.

V prípade, že v uvedenom období sa nebudete nachádzať vo Vašej firme, prevádzke či zariadení, prosím kontaktujte nás v čase od 08:00 – 18:00 hod. na infolinke 0918 711 191, prípadne e-mailom na adresu: odpocty@stengl.sk  pre dohodnutie termínu fyzického odpočtu meradla spotreby zemného plynu.

S úctou,

team odpočtov spotreby zemného plynu

STENGL a.s.
Sumbalova 1/A,

841 04 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 918 711 191
email: callcentrum1@stengl.sk,       
callcentrum2@stengl.sk  
Web: www.stengl.sk;           
www.stenglprojekty.sk