Milé deti,

do našej dediny k vianočnému stromčeku príde Svätý Mikuláš.

Svätý Mikuláš chodieva začiatkom decembra od mesta k mestu, od dediny k dedine s plným košom darčekov a tieto rozdáva deťom, ktoré boli  poslušné.

06. 12. 2022 o 18:00 hodine príde aj do našej obce  k vianočnému stromčeku, lebo aj u nás sú deti, ktoré boli po celý rok poslušné.

..

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
Vyzýva
všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta Lažany, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Celú výzvu nájdete TU