15. 2. 2021 – 31. 3. 2021

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. 

Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním.

Asistované sčítanie obyvateľov a tým aj  otvorenie kontaktného  miesta na obecnom úrade  sa posúva na obdobie

od 01.04.2021 do 31.10.2021.

Bližšie informácie ohľadom asistovaného sčítania nájde TU.