Vážený občania

V našej obci je možnosť vykonať mobilnú vakcináciu obyvateľstva  vakcínou Pfizer BioNTECH od 16 roku života občana.

V prípade záujmu o vakcináciu je nutné vypísať  priložené tlačivo zaslať ho mailom na obec alebo vhodiť ho do schránky na obecnom úrade.

Nahlásenie je potrebné vykonať  do 19.00 hodiny dňa 13.6.2021( nedeľa ).

Vakcinácia podlieha schváleniu Vyššieho územného celku, ktorý schváli alebo neschváli mobilné očkovanie.

Samotné uskutočnenie očkovania závisí to od počtu nahlásených obyvateľov.

V prípade , že bude dosť nahlásených občanov Vyšší územný celok spresní dátum ,čas a miesto vakcinácie.

Mobilná vakcinácia tlačivo nájde: TU

Mail adresa obce: lazany.obec.po@gmail.com

Vážený občania, Slovenská spoločnosť RIGHT POWER – zelená energia oznamuje občanom, že dňa 28.5.2021 Vás v našej obci navštívia ich externí pracovníci, za účelom návštevy spotrebiteľa a nastavenia nižších cien plynu a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Ak by ste mali záujem je potrebné si pripraviť koncoročné vyúčtovacie faktúry.

Externý pracovníci sa budú preukazovať identifikačnou kartou RIGHT POWER.

Obvodný veterinárny lekár Dr. ličák, oznamuje majiteľom psov, že očkovanie proti besnote bude dňa : 29 . 5 . 2021 ( V sobotu ) od 12:15 do 12:45. Cena za jedného psa je 8 Eur.

Povinnosť očkovania psov je od 3 mesiacov veku psa.