Slovenské národné povstanie alebo SNP bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar 1945.

Prezentácia TU

„Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov 

vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa (hubárov, turistov), aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a oznámili túto skutočnosť, prípadne aj s udaním GPS súradníc, na tel. čísle: 0905 294 989, alebo riaditel.po@svps.sk,

Časť Mimoriadnych núdzových opatrení č.j.:7905/2021-100 týkajúca sa chovateľov ošípaných v okresoch Prešov a Sabinov: 4. Chovateľom  ošípaných ( komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovy )

na stiahnutie TU

Vážení občania,

Obec Fričovce a DHZ Fričovce,
Vás pozýva dňa 29.08.2021 na oslavu 100. výročia vzniku DHZ vo Fričovciach,

Oslava sa bude konať v areáli futbalového ihriska vo Fričovciach.

Program celého podujatia nájdete na priloženom letáku.