„Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov 

vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu výskytu afrického moru ošípaných u diviakov, žiada návštevníkov lesa (hubárov, turistov), aby v prípade nálezu uhynutého diviaka sa kadáveru nedotýkali a oznámili túto skutočnosť, prípadne aj s udaním GPS súradníc, na tel. čísle: 0905 294 989, alebo riaditel.po@svps.sk,

Časť Mimoriadnych núdzových opatrení č.j.:7905/2021-100 týkajúca sa chovateľov ošípaných v okresoch Prešov a Sabinov: 4. Chovateľom  ošípaných ( komerčné farmy a drobnochovy/nekomerčné chovy )

na stiahnutie TU

Vážení občania,

Obec Fričovce a DHZ Fričovce,
Vás pozýva dňa 29.08.2021 na oslavu 100. výročia vzniku DHZ vo Fričovciach,

Oslava sa bude konať v areáli futbalového ihriska vo Fričovciach.

Program celého podujatia nájdete na priloženom letáku.

Vážení občania,

momentálne sú naše potraviny zatvorené a to z dôvodu zrušenia prevádzky.

Verím, že blízkej budúcnosti sa potraviny znovu otvoria .