• Názov : URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ P.S. LAŽANY 
  • IČO : 42 030 161
  • DIČ : 20 22 123 598
  • Kontakt : Vladimír Jaco  tel : 0904 297 626