• Názov : Spoločnosť podielnikov lesa STAVENEC P.S. LAŽANY
  • IČO : 42 381 614
  • DIČ : 20 24 100 540
  • Kontakt : Vladimír Jaco  tel : 0904 297 626