Osídlenie nastalo v neolite – sídlisko lengyelskej kultúry, mohylové pohrebisko skupiny východoslovenských mohýl, osídlenie v dobe hallštattskej, laténskej a slovanskej. Sídlisko založili poddaní zo susedných dedín pravdepodobne v 13. storočí. Obec je doložená z roku 1320 ako Laz, neskôr ako Lazany (1773), Lazani (1786), Lažany (1920); maďarsky Lászka.

Obec v roku 1320 patrila panstvu Svinia, keď v roku 1427 mala 2 porty, Detrikovi z Brezovice.V roku 1600 malo sídlisko 4 poddanské domy. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 4 – 5 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 12 domov a 100 obyvateľov, v roku 1900 bolo 97, v roku 1970 166 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, plátenníctvom, furmankou a pálili vápno. Dodnes je to poľnohospodárska obec.

Rímsko kat. kostol pochádza z roku 1887 kde na jeho výstavbu a neskoršiu rekonštrukciu prispeli obyvatelia Lažian.

JRD (Jednotné poľnohospodárske družstvo) bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Prešova.

Erb obce Lažany
Vlajka obce Lažany