Vážení občania

oznamujem Vám aj návštevníkom obce, že je zaregistrovaný pohyb medveďa hnedého v katastrálnom území obce Lažany, mimo obývaného územia, konkrétne v lokalite

„Stavenec – Úboč – Lažanské pastvisko“.

Zároveň nie je vylúčený výskyt a pohyb medveďa i v iných lokalitách.

Informujem preto Vás i verejnosť, že v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia je preto nevyhnutné zvýšiť ostražitosť v lesnom poraste a minimalizovať tak možnosť stretu s medveďom!

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím

č. 1/2024 Z.z. voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.