Poľnohospodárske družstvo „Šarišan“ Svinia oznamuje svojim členom,
ktorí majú nahlásené spoločné zemiaky, že v prípade priaznivého počasia sa
vyorávanie zemiakov bude konať zajtra v utorok 12.09.2023 a pozajtra v stredu
13.09.2023 v čase od 9:00 hod.

Oznam nájdete Tu.

Poľnohospodárske družstvo „Šarišan“ Svinia oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú
uzatvorenú nájomnú zmluvu na pôdu a majú záujem o výplatu nájomného vo forme
naturálií, že takáto možnosť bude v dňoch 29. Augusta a 30. Augusta, t.j. v utorok
a streda v čase od 8:00 do 17:00 hod. na hospodárskom dvore Svinia.
Výdaj naturálií sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia. V prípade výberu
naturálií za rodinných príslušníkov je potrebné doložiť splnomocnenie.