Testovanie COVID – 19

Vážení občania,
testovanie obyvateľstva na prítomnosť vírusového ochorenia Covid-19 v rámci celoslovenskej akcie
„Zachráňme spolu životy“
sa v obci Lažany uskutoční
v nedeľu 24. januára 2021 v čase od 08:00 do 18:00 hod. 
(prestávka 12:00-13:00) v priestoroch obecného úradu. 
Testovanie nie je vekovo obmedzené, ale je odporúčané ho absolvovať obyvateľom od 15 do 65 rokov. 
Obyvateľom obce v tomto vekovom intervale budú do poštových schránok doručené oznámenia o priradenom čase, kedy sa na testovanie dostaviť a ďalšie pokyny.