Celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť COVID – 19

Vážení občania,

testovanie sa v obci Lažany uskutoční zajtra – 1. novembra 2020 od 7:00 hodiny.

Testovania by sa mali zúčastniť osoby vo veku 10-65 rokov. Občanom v tomto veku boli do poštových schránok doručené oznámenia o čase, kedy sa na testovanie dostaviť.

Žiadame Vás, aby ste dodržiavali priradený čas na testovanie.

Súčasťou oznámenia sú aj ďalšie dôležité pokyny, ktoré si prosím prečítajte.

Osoby, ktoré v nedávnej minulosti prekonali toto ochorenie sa testovania nemusia zúčastniť, avšak musia byť k 8. novembru schopní preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku, ktoré nie je staršie ako 90 dní, to znamená, že bolo vydané od 11. augusta 2020.

Tí občania, ktorí pociťujú príznaky ochorenia alebo sú v karanténe, nech túto skutočnosť ohlásia starostovi obce na tel. čísle: 0905 434 154 a bude Vám pridelený samostatný čas na testovanie.